ผลของศรัทธาในพระพุทธเจ้า

ผลของศรัทธาในพระพุทธเจ้า

ปัญหา ในศาสนาฝ่ายเทวนิยม ผู้ใดมีความเชื่อและความรักในพระผู้เป็นเจ้า ผู้นั้นย่อมมีหวังเข้าสู่สวรรค์ ในเรื่องนี้ พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้อย่างไรบ้าง?

พุทธดำรัสตอบ “….บุคคลใดมีเพียงความเชื่อ เพียงความรักเราบุคคลนั้นทั้งหมดเป็นผู้มีสวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องหน้า”

ผลแห่งการละกิเลส
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในธรรมที่เรากล่าวไว้ดีแล้วอย่างนี้ เป็นของตื้น เปิดเผย ปรากฏ แยกขยายแล้ว
ภิกษุเหล่าใด เป็นพระอรหันต์ มีอาสวะสิ้นแล้ว อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว
มีกิจที่จำต้องทำ ทำเสร็จแล้ว มีภาระ ปลงลงแล้ว ลุถึงประโยชน์ของตนแล้ว มีสัญโญชน์ในภพหมดสิ้นแล้ว หลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบ ภิกษุเหล่านั้นย่อมไม่มีวัฏฏะ เพื่อจะบัญญัติต่อไป.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในธรรมที่เรากล่าวไว้ดีแล้วอย่างนี้ เป็นของตื้น เปิดเผย ปรากฏ แยกขยายแล้ว
ภิกษุเหล่าใดละโอรัมภาคิยสัญโญชน์ทั้ง ๕ ประการ ได้แล้ว ภิกษุเหล่านั้นทั้งหมดเป็นโอปปาติกะ ปรินิพพานในโลกนั้น มีการไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดา

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในธรรมที่เรากล่าวไว้ดีแล้วอย่างนี้ เป็นของตื้น เปิดเผย ปรากฏ แยกขยายแล้ว
ภิกษุเหล่าใดละสัญโญชน์ ๓ ประการได้แล้ว กับมีราคะโทสะและโมหะบางเบา ภิกษุเหล่านั้นทั้งหมด เป็นพระสกทาคามี มาสู่โลกนี้คราวเดียวเท่านั้น จักกระทำที่สุดแห่งทุกข์ได้.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในธรรมที่เรากล่าวไว้ดีแล้วอย่างนี้ เป็นของตื้น เปิดเผย ปรากฏ แยกขยายแล้ว ภิกษุเหล่าใดละสัญโญชน์ ๓ ประการได้แล้ว ภิกษุเหล่านั้นทั้งหมด เป็นพระโสดาบัน ผู้มีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดา เป็นผู้เที่ยง มีปัญญาเครื่องตรัสรู้เป็นเบื้องหน้า.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในธรรมที่เรากล่าวไว้ดีแล้วอย่างนี้ เป็นของตื้น เปิดเผย ปรากฏ แยกขยายแล้ว
ภิกษุเหล่าใด ผู้เป็นธัมมานุสารี เป็นสัทธานุสารี ภิกษุเหล่านั้นทั้งหมด มีปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้ดีเป็นที่ไปในเบื้องหน้า.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในธรรมที่เรากล่าวไว้ดีแล้วอย่างนี้ เป็นของตื้น เปิดเผย ปรากฏ แยกขยายแล้ว
*** บุคคลเหล่าใด มีเพียงความเชื่อ เพียงความรักในเรา ***

*** บุคคลเหล่านั้นทั้งหมด เป็นผู้มีสวรรค์ เป็นที่ไปในเบื้องหน้า. ***

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้แล้ว ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นมีใจชื่นชม เพลิดเพลินภาษิตของพระผู้มีพระภาค ดังนี้แล.
จบ อลคัททูปมสูตรที่ ๒

อลคัททูปมสูตร มู. ม. (๒๘๘)
ตบ. ๑๒ : ๒๘๑ ตม. ๑๒ : ๒๓๐
ตอ. MLS. I : ๑๒๘

ที่มาของบทความ…http://www.84000.org/true/002.html

ในยุคที่ผู้คนค้นหาธุรกิจที่เป็นของตัวเอง

นี่คือหนึ่งธุรกิจที่อยากแนะนำให้ทุกท่านสู่เส้นทางความสำเร็จ

“ง่ายๆ เพียงปลายนิ้วสัมผัส”

เชิญลงทะเบียนเรียนรู้ระบบ…ฟรี

เปิดโอกาสสร้างธุรกิจในการค้าขายร้านสะดวกซื้อ

ศึกษาข้อมูลในระบบ..ฟรี

คลิ๊ก =>> http://elitessc.com/Somporncom

>—————————————————–

ติดตามแอดมินสนใจ

สมัครสามชิกลงทะเบียนเรียนรู้ระบบ elite-ssc ด้วยเวปมาสเตอร์ คลิ๊กลงทะเบียน ศึกษารายละเอียดต่อยอดระบบได้

คลิ๊กที่นี้..>> http://elitessc.com/Somporncom

หรือกรอกข้อมูลลงทะเบียนเรียนรู้ได้เลยที่นี้.. 

ช่องทางการติดต่อ …แอดมิน@#สมพรกิ่งภาร
โทรศัพท์                   … : 08-7155-5335,08-7558-5002,0-2050-1451
Facebook                … : facebook.com/Jaroencom19695
Facebook fanPage … : facebook.com/Jaroencom1969/
Google +                  … : google.com/+สมพรกิ่งภาร
Google + fanPage   …: google.com/Jaroencom&Mobile
YouTube                  … : youtube.com/user/noi178
twitter                      … : twitter.com/SompornKingparn
Line                          … : noi0871555335
                               … ..
เวปไซต์ของเรา….     .. : jaroencom.com
                                 … : innicsthai.pw/ 
                                 … : jaroencom1969.blogspot.com/
                                …. : https://jaroencom.wordpress.com/
ลงทะเบียนเรียนรู้ ศึกษาระบบธุรกิจ J&C…
คลิ๊กลิ้งค์ >>…………. … : elitessc.com/Somporncom 
หรือ ลงทะเบียนเรียนรู้ที่นี้
>>>>>>>>………………. : < Somporncom >

ชอบก็แชร์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *