อัคคัญญสูตร ว่าด้วยต้นกำเนิดของโลก

      ปิดความเห็น บน อัคคัญญสูตร ว่าด้วยต้นกำเนิดของโลก
สมัยหนึ่ง ครั้นเวลาล่วงเลยมาช้านานโลกนี้เสื่อม เมื่อโลกกำลังเสื่อม เหล่าสัตว์ส่วนมากไปเกิดที่พรหมโลกชั้นอาภัสสระนึกคิดอะไรก็สำเร็จได้ตามปรารถนา มีปีติเป็นภักษา มีรัศมีซ่านออกจากร่างกายเที่ยวสัญจรไปในอากาศ อยู่ในวิมานอันงดงาม สถิตอยู่นานแสนนาน
 ความปรากฏแห่งง้วนดิน
 สมัยหนึ่ง ครั้นเวลาล่วงเลยมาช้านาน โลกนี้เจริญขึ้น เมื่อโลกกำลังเจริญขึ้นเหล่าสัตว์ส่วนมากจุติจากพรหมโลกชั้นอาภัสสระมาเป็นอย่างนี้๑- นึกคิดอะไรก็สำเร็จได้ตามปรารถนา๒- มีปีติเป็นภักษา๓- มีรัศมีซ่านออกจาก
 ร่างกาย เที่ยวสัญจรไปในอากาศ อยู่ในวิมานอันงดงาม สถิตอยู่นานแสนนานความปรากฏแห่งง้วนดิน
[๑๒๐] วาเสฏฐะและภารทวาชะ สมัยนั้น ทั่วทั้งจักรวาลนี้แหละเป็นน้ำทั้งนั้น มืดมนอนธการ ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ ดวงดาวนักษัตรทั้งหลายยังไม่ปรากฏ กลางคืน กลางวันยังไม่ปรากฏ เดือนหนึ่ง ครึ่งเดือน ฤดูและปีก็ยัง
 ไม่ปรากฏ หญิงชายก็ยังไม่ปรากฏ สัตว์ทั้งหลายปรากฏชื่อแต่เพียงว่า ‘สัตว์’ เท่านั้นครั้นเวลาล่วงเลยมาช้านาน เกิดง้วนดินลอยอยู่บนน้ำ ปรากฏแก่สัตว์เหล่านั้นดุจน้ำนมที่บุคคลเคี่ยวให้แห้งแล้วทำให้เย็นสนิทจับเป็นฝาอยู่ข้างบน ง้วนดินนั้นสมบูรณ์ด้วยสี สมบูรณ์ด้วยกลิ่น สมบูรณ์ด้วยรส มีสีเหมือนเนยใสหรือเนยข้นอย่างดี และมีรสอร่อยเหมือนน้ำผึ้งมิ้มซึ่งปราศจากโทษ๔- ต่อมา สัตว์ผู้หนึ่งมีนิสัยโลภกล่าวว่า ‘ท่านผู้เจริญสิ่งนี้จะเป็นเช่นไร๕-’ แล้วใช้นิ้วช้อนง้วนดินขึ้นมาลิ้มดู เมื่อเขาใช้นิ้วช้อนง้วนดินขึ้นมาลิ้มดูอยู่ รสง้วนดินได้แผ่ซ่านไป เขาจึงเกิดความอยากในรส แม้สัตว์เหล่าอื่นก็พากันถือแบบอย่างสัตว์นั้น จึงใช้นิ้วช้อนง้วนดินขึ้นมาลิ้มดูเมื่อสัตว์เหล่านั้นใช้นิ้วช้อนง้วนดินขึ้นมาลิ้มดูอยู่ รสง้วนดินก็แผ่ซ่านไป และสัตว์เหล่านั้นก็เกิดความอยากในรสขึ้นเช่นเดียวกัน

…………………………………………………………………………………

เส้นทางสู่ความสำเร็จในการเป็นเจ้าของธุรกิจ “ง่ายๆ เพียงปลายนิ้วสัมผัส” ด้วย join&coin ร้านสะดวกซื้อ และ แฟรนไชส์
^_^ – https://goo.gl/uFVq2O ….
^_^ – http://www.jaroencom.com/
^_^ – https://goo.gl/OBN8ub

ในความหลากหลายของสังคม นำมาซึ่งช่องทางการแข่งขันในหลายรูปแบบ และหนึ่งเครื่องมือที่จะทำให้ทุกท่านประสบความสำเร็จได้ไม่ยาก
#ระบบออนไลน์อันดับหนึ่ง
#ร้านสะดวกซื้อ
#เปลียนรายจ่ายเป็นรายรับ
#JC
#Elitessc
#billionteam

……………………………………………………………………………………………….

ช่องทางการติดต่อ …แอดมิน@#สมพรกิ่งภาร
โทรศัพท์                   … : 08-7155-5335,08-7558-5002,0-2050-1451
Facebook                … : facebook.com/Jaroencom19695
Facebook fanPage … : facebook.com/Jaroencom1969/
Google +                  … : google.com/+สมพรกิ่งภาร
Google + fanPage   …: google.com/Jaroencom&Mobile
YouTube                  … : youtube.com/user/noi178
twitter                      … : twitter.com/SompornKingparn
Line                          … : noi0871555335
                               … ..
เวปไซต์ของเรา….     .. : jaroencom.com
                                 … : innicsthai.pw/ 
                                 … : jaroencom1969.blogspot.com/
                                …. : https://jaroencom.wordpress.com/
ลงทะเบียนเรียนรู้ ศึกษาระบบธุรกิจ J&C… : elitessc.com/Somporncom 
หรือ ลงทะเบียนเรียนรู้ที่นี้                          : < Somporncom >
…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….
ชอบก็แชร์