เชิญร่วมงานปฏิบัติธรรม วันนัดพบผู้ใฝ่ธรรม ประจำปี ระหว่างวันที่ 1-7 กุมภาพันธ์ 2560

 

เชิญร่วมงานปฏิบัติธรรม วันนัดพบผู้ใฝ่ธรรม ประจำปี ระหว่างวันที่ 1-7 กุมภาพันธ์ 2560 ที่วัดไตรสิกขาทลามลตาราม บ้านฝาง ตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร

​​และ เดินธรรมยาตราจาริกไปกราบนมัสการองค์พระธาตุพนม ระหว่างวันที่ 7-17 กุมภาพันธ์ 2560 จากวัดไตรสิกขาทลามลตาราม สู่ องค์พระธาตุพนม ใช้เวลาในการเดิน 10 วัน

จึงขออาราธนานิมนต์ พระภิกษุ-สามเณร และเรียนเชิญเจริญพร อุบาสก-อุบาสิกา เข้าร่วมงานฝึกฝนอบรมพัฒนาจิตในครั้งนี้

ตารางกิจวัตรในช่วงงานวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรม ประจำปี 2560

​- 01:45 นาที สัญญาณระฆังลุกนั่งเจริญสมาธิภาวนาร่วมกันที่ศาลาลานเสขะปฏิปทา
​- 04:00 นาที สัญญาณฆ้องทำวัตรเช้า
​- 05:00 นาที ฟังการกล่าวธรรมิกถาก่อนฟ้าสาง
​- 06:30 นาที กราบพระแยกย้ายทำกิจส่วนตัวและพักผ่อนตามอัธยาศัย
​- 07:30 นาที สัญญาณระฆังรวมกันที่ศาลาลานเสขะปฏิปทา รอไหว้พระสมาทานศีล กล่าวถวาย​​ ภัตตาหาร และฟังการกล่าวสัมโมทนียกถา พระรับบิณฑบาตรตักอาหาร พ่อขาวแม่​​ ขาวตักอาหารเสร็จ พิจารณาฉันอาหารร่วมกันเสร็จ กิจต่อเนื่องยาวไปจนถึงเวลา
​- 11:30 นาที กราบพระแยกย้ายทำกิจส่วนตัวและพักผ่อนตามอัธยาศัย
​- 13:30 นาที สัญญาณระฆัง รวมกันเจริญสมาธิภาวนา
​- 16:00 นาที แผ่เมตตา ให้พร ฉันน้ำปานะ ตามอัธยาศัย ทำกิจส่วนตัว
​- 17:30 นาที สัญญาณฆ้องรวมกันที่ศาลาลานเสขะปฏิปทา รอสมาทานศีล ( สำหรับผู้มาใหม่ ) ​​ สวดมนต์ทำวัตรเย็น
​- 19:00 นาที พักผ่อนเปลี่ยนอิริยาบท
​- 19:30 นาที รวมกันที่ศาลาลานเสขะปฏิปทา ฟังการกล่าวธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยา ( รอบเย็น )
​- 21:30 นาที พักผ่อนและภาวนาตามอัธยาศัย
​- 01:45 นาที สัญญาณระฆังรวมกันเจริญจิตตภาวนาที่ศาลาลานเสขะปฏิปทา

( หมายเหตุ! อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของสถานการณ์ )

​​ปีนี้พิเศษ ค่ำวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 มีการกล่าวและฟังธรรมิกถาตลอดทั้งคืน (ซอดแจ้ง) จากคณาจารย์ในเครือลูกศิษย์หลวงพ่อใหญ่สมภพ โชติปญฺโญ และยังมีการถ่ายทอดสดผ่านสื่อโทรทัศน์ DDTV ช่อง 232 จาน PSI อีกด้วย ฉะนั้นใคร่ขอเชิญทุกท่านทั้งพระและโยมรวมกิจกรรมฝึกฝนอบรมพัฒนาจิตร่วมกันในปีนี้ด้วย ชื่องาน วันนัดพบผู้ใฝ่ธรรม วัดไตรสิกขาทลามลตาราม

ชอบก็แชร์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *